Warystory z tlenku cynku

  • Zinc Oxide Varistor

    Warystor tlenku cynku

    Warystor z tlenku metalu / warystor z tlenku cynku jest rezystorem nieliniowym wykorzystującym jako półprzewodnikowy elektrochemiczny element ceramiczny składający się głównie z tlenku cynku. Nazywa się warystorem lub warystorem tlenku mentalnego (MOV), podobnie jak jest wrażliwy na zmiany napięcia. Korpus warystora to struktura matrycowa złożona z cząstek tlenku cynku. Granice ziaren między cząstkami są podobne do charakterystyk elektrycznych dwukierunkowych połączeń PN. Gdy napięcie jest niskie, te granice ziaren są w stanie wysokiej impedancji, a gdy napięcie jest wysokie, będą w stanie przebicia, który jest rodzajem urządzenia nieliniowego.